DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Matex a partnerami


Nazwa Beneficjenta: MATEX Sp. z o.o.


Wartość projektu: 591 460,00 zł.

Wartość dofinansowania: 414 022,00 zł.

Okres realizacji: 2013 –2014


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość


projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego